Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL
Oznámení pro studenty - archiv
27.2.2020
Plán exkurzí BOT/MOBEX pro LS 2019/20

Rozpis exkurzí předmětu Centra biodiverzity střední Moravy (BOT/MOBEX) naleznete na tomto odkazu.

M. Hroneš

 Více  Více o aktualitě
1.1.2020
Aktuální témata diplomek nabízených R. Hédlem

Přemýšlíte o tématu pro svou bakalářskou, magisterskou, nebo doktorskou práci? Chcete sbírat data v přírodě a naučit se kriticky uvažovat o dění v ekosystémech?

Možná témata jsou zobrazena níže, ale můžeme společně vymyslet téměř cokoli dalšího. Neváhejte mě i předběžně kontaktovat na radim.hedl@upol.cz

Radim Hédl, Katedra botaniky PřF UP, Olomouc

Dlouhodobá změna biodiverzity rostlinných společenstev

Během 20. století se přírodní podmínky výrazně změnily. Vegetace na to reagovala poměrně dynamicky, často úbytkem biodiverzity. Tyto změny se prozkoumají pomocí srovnání s historickými fytocenologickými snímky, které se v terénu ve vybraném území zopakují. Práce je součástí širšího systematického výzkumu vlivu globální změny na biodiverzitu rostlinných společenstev.

Diverzita lesní vegetace a limitace dostupností fosforu

Diverzita bylinné vegetace lesních ekosystémů je do značné míry ovlivněna zásobou živin v substrátu. Dostupnost jedné z hlavních živin, fosforu, se mění podél gradientu půdní acidity a může být blokována v karbonátových půdách. Cílem je prozkoumat vazbu dostupnosti fosforu, ale také dusíku, podél gradientu pH a obsahu karbonátů.

Sezónní dynamika podrostu temperátního lesa

Bylinná vegetace středoevropských lesů se v průběhu roku dynamicky mění. Tyto změny budou na vybrané lokalitě monitorovány v pravidelných intervalech a vztaženy k průběžně měřeným mikroklimatickým proměnným.

Vliv obnovy historického hospodaření na biodiverzitu

Jedním z nástrojů podpory mizející biodiverzity lesních ekosystémů je obnova tradičního výmladkového hospodaření. Cílem práce bude zachytit reakci bylinné vegetace na managementové zásahy. Využit bude systém trvalých ploch na několika lokalitách na Moravě, kde se aktuálně provádí obnova výmladkového hospodaření.

Půdní semenná banka jako skrytá část rostlinného společenstva

Semenná banka tvoří důležitou část rostlinného společenstva. Cílem práce bude prozkoumat diverzitu skrytou v půdní semenné bance a jak může přispět k obnově například při změně podmínek. Metodicky je práce postavena na klíčicím experimentu a srovnání s daty o dalších částech zkoumaného rostlinného společenstva.

30.9.2019
Výuka bryologie v zimním semestru 2019-2020
Jak jsme se domluvili dnes v Po (30.9.2019) na úvodní informační schůzce, první blok výuky Bryologie (4 vyučovací hodiny) proběhne v  Pá 11.10.2019 od 7,00 hod. na katedře biologie PdF UP na ulici Purkrabská 2, 4  v centru města hned u Žerotínova náměstí. Sejdeme se na 1. poschodí a přesuneme se na volnou učebnu. Další bloky výuky proběhnou 25.10. a 8.11.2019 tamtéž. Další domluvíme při první výuce.

Z. Hradilek

23.9.2019
Výběrové přednášky z botaniky (BOT/VPBSB)

Výběrové přednášky budou v tomto semestru z důvodu nedostatečné kapacity učeben probíhat netradičně v pondělí. V ZS je plánováno 5 přednášek, které budou probíhat 7.10., 21.10., 4.11., 18.11. a 2.12. Finální program bude zveřejněn do konce září.

Přednášky jsou volně přístupné veřejnosti a lze si je zapsat také jako předmět BOT/VPBSB.

M. Hroneš

22.9.2019
Výuka Bryologie v zimním semestru 2019/2020

Informace o výuce kurzu Bryologie (BOT/BRYSB).

Žádám studenty, kteří si tento kurz zapsali nebo chtějí kurz absolvovat, aby se dostavili v pondělí 30.9.2019 v 18,00 hod. ke krátké informační schůzce na Katedru biologie PdF UP na ulici Purkrabská 2-4 (tj. v centru města), na chodbu v 1. poschodí k domluvě výuky. Výuka proběhne blokově (buď 3x po 4 vyučovacích hodinách nebo 4x po 3 hodinách) v termínech, na kterých se dohodneme, aby vyhovovaly všem nebo aspoň většině. 

Z. Hradilek

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2020
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt