Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Mgr. Jan Kollár

Osobní informace

  * 1991, Svitavy
mail to Jan Kollár jan.kollar01@upol.cz
  Tel.: 585 634 080

Vzdělání

 • 2007 - 2011: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
 • 2011 – 2014: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Systematická biologie a ekologie (Bc.)
 • 2014 – 2016: Univerzita Palackého v Olomouci, obor Hydrobiologie (Mgr.)
 • 2014 – 2016: Univerzita Palackého v Olomouci, Souběžné doplňující studium učitelství biologie

Účast na akcích

 • Chantransia 2013 (vč. prezentace), 2015 (vč. prezentace)
 • Konference České algologické společnosti 2015, 2016
 • Fytobentos 2016 (lektor)

Výzkumný zájem

 • Rozsivky, systematika, evoluční biologie, molekulární fylogenetika, DNA barcoding

Téma disertační práce

 • Polyfazický přístup ke studiu diverzity rozsivek

Popularizace vědy

 • 2015 - dosud: Edutainér v Pevnosti poznání PřF UP v Olomouci, ČR (sekce: Biologie)
 • 2015 - dosud: Člen UP Crowd – spolek studentů a přátel vědy Univerzity Palackého v Olomouci

Výuka

 • Cvičení ze systému nižších rostlin

Publikace

Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2018
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt