Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Mgr. Roman Kalous

Osobní informace

  * 1989, Ústí nad Orlicí
mail to Roman Kalous Kalous.Roman@seznam.cz
  Tel.: 585 634 819

Vzdělání

  • 2008 – 2012: Gymnázium Žamberk, gymnázium všeobecné
  • 2009 – 2012: Univerzita Palackého, Olomouc, PřF; obor Ochrana a tvorba ŽP (Bc.). Bakalářská práce: Vegetace suchých trávníků (tř. Festuco-Brometea) v Královéhradeckém kraji: minulost (1950–2000) a současný stav (vedoucí: M. Duchoslav)
  • 2012 – 2014: Univerzita Palackého, Olomouc, PřF; obor Ochrana a tvorba ŽP (Mgr.). Diplomová práce: Ekologie a rozšíření suchých trávníků ve východních Čechách a jejich proměna v posledních 50 letech (vedoucí: M. Duchoslav).

Členství ve vědeckých společnostech

  • Česká botanická společnost

Téma disertační práce

  • Polyploidní okruh Allium scorodoprasum agg. (Amaryllidaceae) ve střední Evropě (školitel: RNDr. Martin Duchoslav, Ph.D.)

Publikace

  • Duchoslav, M. , Kalous, R. , Jandová, M. (2016):Kickxia elatine (L.) Dumort.- In: Dančák, M. & Kocián, P. (eds), Zajímavé botanické nálezy z regionu severní Moravy a Slezska X., Acta Mus. Siles. Sci. Natur., 65: 243-255.[PDF]
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2018
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt