Tel.: +420 585 634 801 Mail: botany@upol.cz
Katedra botaniky
Pro studenty
Kontakt
Tel.: +420 585 634 801
Mail: botany@upol.cz

Celý kontakt   Celý kontakt
Přírodovědecká fakulta UPOL

Mgr. Václav Dvořák

Osobní informace

  * 1986, Šluknov
mail to Václav Dvořák vencis.dvorak_at_seznam.cz
  Tel.: 585 634 820

Vzdělání

 • 2005-2008: Univerzita Palackého, Olomouc, PřF; obor Ochrana a tvorba ŽP (Bc.). Bakalářská práce: Historická květena CHKO Litovelské Pomoraví (vedoucí: M. Dančák)
 • 2008-2010: Univerzita Palackého, Olomouc, PřF; obor Ochrana přírody (Mgr.). Diplomová práce: Kriticky a silně ohrožené druhy rodu Thesium L. v České republice (vedoucí: M. Dančák)

Členství v odborných organizacích

 • Česká botanická společnost

Téma disertační práce

 • Biosystematická studie rodu Thesium L. ve střední Evropě (školitel: doc. B. Trávníček, Ph.D.)

Publikace

 • Kaplan, Z., Danihelka, J., Koutecký, P., Šumberová, K., Ekrt, L., Grulich, V., Řepka, R., Hroudová, Z., Štěpánková, J., Dvořák, V. , Dančák, M., Dřevojan, P., Wild, J.(2017):Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 4. - Preslia 89: 115–201.[PDF]
 • Banaš M., Stanovský J., Dvořák, V. , Zeidler M.(2015):Příspěvek k poznání vegetace a fauny brouků 10 let po provedené revitalizaci části potoka Kněhyně (k. ú. Prostřední Bečva) v CHKO Beskydy. - Acta Carp. Occ., 6: 93-107.
 • Dančák, M., Dvořák, V. , Janošíková, K.(2014):Třicet lesních trav České republiky (Thirty forest grasses of the Czech Republic). - Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 91 pp.
 • Tkáčiková, J., Dvořák, V. , Hlisnikovský, D.(2014):Chenopodium vulvaria L. – In: Dančák M., Kocián P. & Hlisnikovský D. (eds), Interesting botanical records from the region of northern Moravia and Silesia VIII., Acta Musei Silesiae, Scientiae Naturales, 63: 266–267.
 • Dvořák, V. (2014):Potentilla rupestris L. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Reipublicae Bohemicae XII, Zprávy Čes. Bot. Společ., 49/1: 179-180.
 • Dvořák, V. , Dančák, M.(2013):Historie a současnost výskytu lněnky pyrenejské (Thesium pyrenaicum Pourr.) v Moravskoslezských Beskydech a Beskydském podhůří. - Acta Carpathica Occidentalis 4: 15-19.
 • Dvořák, V. (2012):Thesium arvense Horv. In: Hadinec J. et Lustyk P. (eds), Additamenta ad floram Republicae Bohemicae X, Zprávy Čes. Bot. Společ, 47/1:146-147.
Izon favicon Copyright © Katedra botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, IZON s.r.o., 2011 - 2018
RSS  RSS  |   Mapa stránek  |   Kontakt